20150302_trøndelagsregionen_rapport inkl tabeller - Innbyggerundersøkelse