20160302 Presentasjon felles fylkesting - høringsuttalelser