En rekke arbeidsgrupper leverte hovedrapporter inn til arbeidet med Trøndelagsutredningen. De sentrale hovedrapportene kan lastes ned fra lenkene under: