Vi ønsker å få høringssvar fra mange.  Både lag, foreninger, næringsliv og enkeltpersoner inviteres til å komme med høringssvar på Trøndelagsutredningen og intensjonsplanen.

Alle svar vil bli tatt med i den videre prosessen, fram mot endelig beslutning i saken i april 2016.

Høringssvar kan sendes
postmottak@ntfk.no eller skriftlig til:

Nord-Trøndelag fylkeskommune
Postboks 2560
7735 Steinkjer

Merk epost /brev med «Trøndelagsutredning».