1.3 Organisering og gjennomføring av utredningsarbeidet