10.1.1 Samarbeidsavtale mellom Trøndelag og Sametinget