10.1.6 Oppfølging av det samiske i den nye fylkeskommunen