2.2 Fylkesinndelingen utfordres av nye funksjonelle behov.