2.4 Forholdet til nasjonale reformprosesser innen offentlig forvaltning