2.5 Forsøk med nye oppgaver på basis av Forsøksloven