3.6 Andre formelle forhold. Forholdet til de ansatte og deres rettigheter