4.2 Representanter

4.2.1 Stortingsrepresentanter

Grunnlovens § 57 bestemmer følgende:

”Det antall stortingsrepresentanter som blir å velge, fastsettes til 169.
Riket inndeles i 19 valgdistrikter.
150 av stortingsrepresentantene blir å velge som distriktsrepresentanter og de øvrige 19 som utjevningsrepresentanter.
Ethvert valgdistrikt skal ha 1 utjevningsmandat.
Det antall stortingsrepresentanter som blir å velge fra hvert valgdistrikt, bestemmes på grunnlag av en beregning av forholdet mellom hvert distrikts antall innbyggere samt areal, og hele rikets antall innbyggere samt dets areal, når hver innbygger gir 1 poeng og hver kvadratkilometer gir 1,8 poeng. Beregningen blir å foreta hvert åttende år.”

Stortinget har 169 representanter, hvorav 150 er distriktsrepresentanter og 19 er utjevningsrepresentanter. De 169 representantene fordeles på valgdistriktene hvert åttende år, neste gang i 2021. Sør-Trøndelag har i dag 10 representanter, mens Nord-Trøndelag har 5. Fordelingen skjer etter en utregning basert på antall innbyggere og antall kvadratkilometer i valgdistriktet. Ved sammenslåing av de to fylkene antas at dagens antall mandater videreføres fram til neste ordinære fordeling i 2021.

Hvis det ikke gjøres endringer i Grunnlovens bestemmelser om fordeling av representanter som følge av den annonserte Regionreformen14, vil en sammenslåing medføre tap av et utjevningsmandat. På den annen side tyder folketallsutviklingen på at regionen vil få en økning på 1 distriktsrepresentant ved neste fordeling.

4.2.2 Fylkestingsrepresentanter

Kap04_b

Kommunelovens § 6.2 bestemmer at fylkeskommuner med over 300 000 innbyggere, skal ha et fylkesting med minimum 43 representanter. Fylkestinget står fritt til å fastsette antall representanter ut over lovens minimum. Endring av antall representanter må vedtas av fylkestinget selv senest 31. desember i nest siste år av valgperioden, og kan først gjøres gjeldende fra den kommende perioden.

Antall representanter i dagens fylkesting er 43 (STFK) og 35 (NTFK), dvs til sammen 78. Det er neppe aktuelt med et fylkesting på 78 representanter i et nytt Trøndelagsfylke. En antydning på hva som kan være aktuelt antall representanter kan man få ved å se på noen av de største fylkeskommunene:

39

Denne oversikten tyder på at fylkestingene tillegger fylkets utstrekning en viss betydning når antall representanter fastsettes. Et nytt Trøndelagsfylke vil bli Norges nest største, etter Finnmark. Dette tilsier relativt høyt antall representanter. Likevel viser tabellen at en
sammenslåing tilsier en vesentlig reduksjon av antall representanter i forhold til dagens antall.Et moment som må vurderes er hvordan en reduksjon av antall representanter påvirker partienes representasjon.

Gitt valgresultatet for 2015 ser vi at et samlet fylkesting for Nord og Sør-Trøndelag ville hatt følgende fordeling:

40

Når antall representanter skal bestemmes, bør det i tillegg til den partimessige representasjonen også vurderes hvilket antall som trengs for å åpne for tilfredsstillende representasjon mht geografi, kjønn, alder, yrkes-/næringsbakgrunn mv. Her vil imidlertid både partienes nominasjoner og velgernes personstemmer avgjøre det endelige resultatet.

Blir organene for store kan det på den annen side føre til mindre effektive møter.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.