4.3.2 Den parlamentarisk modellen (fylkesrådsmodellen)