4.5 Tilrettelegging og vilkår for den politiske virksomheten