4.6 Utforming og dimensjonering av det politiske sekretariatet