5.3 Forutsetninger og utfordringer mht balansert og bærekraftig utvikling