6.2.1 Nærhet og tilgjengelighet for innbyggere, tjenestebrukere og samarbeidspartnere