6.2.2 Regional balanse mht sysselsetting, kompetanse og perspektiv på regional utvikling