6.3.3 Sysselsettingskonsekvenser for Steinkjer av en fylkessammenslåing.