6.3.5 Vurdering av alternative løsninger for administrasjonssted