6.4 Funksjonelle kriterier for en ny organisatorisk og administrativ løsning