6.5.3 Avklaringer av arbeidsrettslig og arbeidsgiverpolitisk art