7.1 Departementets syn på økonomiske konsekvenser av fylkessammenslåing