7.2 Økonomiske virkninger som følge av en sammenslåing

7.2.1 Frie inntekter i Trøndelag

Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommuner har budsjettert med til sammen 5 521 millioner kroner i frie inntekter i 2015 (sum skatt, inntektsutjevning og rammetilskudd). Det budsjetterte nivået synker utover i perioden til 5 483 millioner kroner i 2016, til 5 444 millioner kroner i 2018, dvs. med 77 millioner kroner fra 2015 til 2018.

Virkninger av nytt inntektssystem og tapskompensasjon
Som følge av innføring av nytt inntektssystem for fylkeskommunene fom januar 2015, får STFK en gevinst på 46 millioner kroner som fases inn i årene 2015-18. NTFK taper ca
kr 121 mill i det nye inntektssystemet for perioden 2015-18.

De fylkeskommunene som taper på innføringen av det nye inntektssystemet får en tapskompensasjon. Nord-Trøndelag mottar 23,9 millioner kroner i tapskompensasjon, og får en netto inntektsreduksjon i perioden på ca 97,1 mill kr.
Tapskompensasjonen skal holdes uendret framover.

Revidert nasjonalbudsjett 2015 og kommuneproposisjonen for 2016
De viste prognosene bygger på regjeringens økonomiske opplegg for 2015 slik det går fram av revidert nasjonalbudsjett, og kommuneproposisjonen for 2016.

7.2.2 Prognose for frie inntekter for 2015 – 2018

77

Beregningene så langt kan sammenfattes i denne figuren som viser prognose for utviklingen i de frie inntektene for et samlet Trøndelag for årene 2015-2018 (merk at det er et lite avvik mellom denne prognosen og vedtatt budsjett):

Tabellen viser en liten økning i de frie inntektene på om lag 29 millioner kroner fra budsjettert nivå i 2015 til 2018. Imidlertid er nivået høyere i 2016, og trappes ned mot 2018. Det er forutsatt at man ikke får tap i inntektssystemet som følge av sammenslåing, jfr. det som er sagt foran om signaler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Antall personer i alderen 16-18 år går ned i denne perioden med over 100023. Det påvirker inntektene vi får i systemet og selvsagt utgiftssiden, men det er ikke lineære forhold her mellom inntekter og utgifter.

Prognosen legger statens økonomiske opplegg til grunn så langt det er kjent etter at revidert nasjonalbudsjett for 2015 og kommuneproposisjonen for 2016 er behandlet i Stortinget.

Det er ikke lagt inn noen økning i frie inntekter videre framover, dvs. i 2017, 2018 osv. Staten har som kjent, i mange år lagt inn noe vekst i sine kommuneopplegg. Eventuell vekst vil fylkestinget i Sør-Trøndelag og fylkestinget i Nord-Trøndelag normalt benytte til sin egen tjenesteproduksjon, i årene før fylkene slås sammen. På samme måte vil henholdsvis gevinst og tap på nytt inntektssystem håndteres fram mot en sammenslåing.

En sammenstilling av de frie inntektene for de to fylkene, viser dermed en tenkt situasjon, med basis pr. juni 2015, og viser ikke hvordan den faktiske utviklingen vil komme til å bli i de to fylkene hver for seg, i årene før en eventuell sammenslåing (f.eks. i 2020).

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd). Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.