7.5.1 Fellesinntekter i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag