8.2.2 Forskjeller mellom NTFK og STFK mht videregående opplæring