8.2.3 Videregående opplæring i et samlet Trøndelagsfylke