8.3.2 Forskjeller mellom NTFK og STFK mht Regional utvikling og kultur