8.3.3 Regional utvikling og kultur i et samlet Trøndelagsfylke