8.4.2 Forskjeller mellom NTFK og STFK mht kollektivtransport