8.4.3 Kollektivtrafikk i et samlet Trøndelagsfylke