8.6 Tannhelse

8.6.1 Gjeldende struktur og organisering

I begge fylkeskommunene ivaretas oppgaven av en sentral fagenhet, mens selve tjenesten utøves i tre tannhelsedistrikt i Nord-Trøndelag med 21 offentlige tannklinikker og ca 110 ansatte, og i Sør-Trøndelag i fire distrikt med 25 offentlige tannklinikker og ca 200 ansatte. Ni av klinikkene ligger i Trondheim.

8.6.2 Forskjeller mellom NTFK og STFK mht tannhelsearbeidet

Tannhelsetjenesten i Nord-Trøndelag har høyere
netto driftsutgifter enn landsgjennomsnittet både målt pr. innbygger og pr. person i de prioriterte gruppene under tilsyn. I 2013 brukte Nord-Trøndelag fylkeskommune 602 kr/innbygger på tannhelse, mens landsgjennomsnittet var 435 kr/innbygger.

Tannhelsetjenesten i Sør-Trøndelag har på sin side lavere netto driftsutgifter enn landsgjennomsnittet både målt pr innbygger og pr person i de prioriterte gruppene under tilsyn. I 2013 brukte man her 371 kr/innbygger på tannhelse.

8.6.3 Tannhelsearbeidet i et samlet Trøndelagsfylke

Tannhelsearbeidet i de to fylkene ivaretar i stor grad de samme oppgavene, og det antas derfor at en sammenslåing av fylkene vil være relativt uproblematisk på dette området.