8.6.2 Forskjeller mellom NTFK og STFK mht tannhelsearbeidet