8.6.3 Tannhelsearbeidet i et samlet Trøndelagsfylke