8.7.2 Forskjeller mellom NTFK og STFK mht folkehelsearbeidet