8.7.3 Folkehelsearbeidet i et samlet Trøndelagsfylke