9.6.1 Samlet organisering av de administrative fellestjenestene