De aller fleste som bor i Trøndelag oppfatter seg selv som trøndere. Dette er noe de bare er, uten å tenke over det. Og er man trønder, hører man selvfølgelig hjemme i Trøndelag. Hvor ellers?

Men til tross for at de alle er trøndere og bor i Trøndelag, så er de likevel delt, ved at de bor i hvert sitt fylke, med alt det innebærer. Med forslaget om å samle Nord- og Sør-Trøndelag til et felles Trøndelagsfylke, vil dette forandres. Og da må mange sør- og nordtrøndere venne seg til å tenke Trøndelag på en ny måte, og inkludere områder i regionen som de så langt har vært mindre kjent med.

Hvordan ser så det nye familiebildet av Trøndelag ut?

For det første vil det nye fylket være veldig stort i utstrekning. Med vel 41.000 km2 vil det være Norges nest største, bare slått av Finnmark, og omtrent like stort som Danmark. Hordaland (med Bergen) har til sammenligning bare ca 15.000 km2. Fra ende til annen, f.eks fra Røros til Namsskogan, er det over 40 mil. I dette store området finner vi en variert natur, med havstrekningen Folla, Halten fyr, geologisk særpregede Leka (kåret til Norges geologiske nasjonalmonument i 2010), fjellheimen i Sylane, det store Namsenvassdraget, Trondheimsfjorden som med sine 126 km er Norges tredje lengste, samt helt eller delvis sju nasjonalparker. Og selvfølgelig: Norges geografiske midtpunkt!

For det andre vil Trøndelag, med ca 450.000 innbyggere, være Norges femte største fylke i folketall, etter Oslo, Akershus, Hordaland og Rogaland. Ca 2/3 av denne befolkningen er samlet i Trondheim og de ni omkringliggende kommunene i Trondheimsregionen. Dermed blir resten av Trøndelag ganske spredtbygd.

I den spredtbygde delen av Trøndelag finner vi imidlertid mange verdifulle ressurser, næringer, kulturskatter osv. Havbruksnæringen på Trøndelagskysten er verdensledende, landbruket er i Norgestoppen, og både i Orkanger, Verdal og Leksvik finner vi moderne industrimiljøer. Stiklestad er sammen med Nidarosdomen levende minnesmerker over den norske statens tilblivelse, mens Hegra har fast plass i Norges nyere historie. Fra dette vidstrakte Trøndelag har det dessuten kommet mange forfattere, fra Falkberget og Duun til Ragde, bildende kunstnere som Ryggen, Weidemann og Bleken, idrettsutøvere fra Hjallis, Rodal, Bjørgen og Nordthug samt nasjonale og internasjonale enere på mange andre områder.

Med Trondheim har Trøndelag en sterk by i sin midte. Den har over 180.000 innbyggere og er Norges tredje største. Byen er et viktig handels- og servicesentrum, men det er trolig byens kunnskapsfyrtårn som er de aller viktigste for Trøndelag. NTNU, Sintef og flere andre virksomheter gjør Trondheim til Norges ubestridte teknologihovedstad, og fra dette miljøet har det kommet banebrytende nyvinninger, flere Nobelprisvinnere og virksomheter i verdensklasse. At Trondheim er Norges mest populære studentby, er heller ikke å forakte. Dermed er det bare naturlig at NRK´s vitenskapsredaksjon, som bl.a. lager populære Newton og Schrödingers katt, ligger på Tyholt, hos NRK Trøndelag.

Gjør det noen forskjell om alt dette blir samlet i ett fylke i stedet for dagens to? Eller blir det bare slik det egentlig alltid har vært i trøndernes daglige bevissthet, nemlig ett felles Trøndelag? Dvs at streken på kartet som deler Trøndelag i to aldri har eksistert i virkeligheten, for folk flest? Les utredningen og døm selv.

Uansett kan dette være en god anledning til å telle opp på nytt, for å bli bevisst på hva Trøndelag har å by på. Og på hvordan vi sammen kan bli flinkere til å heie på Trøndelag, slik vi lenge har heiet på Rosenborg!