1. Oversikt over arbeidsgruppene
 2. Mandat for Trøndelagsutredningen
  Fylkestinget i NT: http://bit.ly/1NnRIvI
  Fylkestinget i ST: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/stfk/AgendaItems/Details/225643
 3. Rapport fra TFoU: http://www.tfou.no/lastned.asp?filnavn=TFoURa201513.pdf
 4. Trøndelag i tall: http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/statistikk/Documents/Trøndelag%20i%20tall.pdf

Arbeidsgruppene

 • Arbeidsgiver-/personalpolitikk
 • Arkiv
 • Eiendomsforvaltning
 • Fylkesveier
 • IKT
 • Jus og innkjøp
 • Kollektivtrafikk
 • Kommunikasjon
 • Opplæring
 • Politiske avklaringer
 • Regional utvikling og kultur
 • Regnskap og lønn
 • Styringssystemer og internkontroll
 • Tannhelse
 • Økonomiske forhold
 • Tillitsvalgte